این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردن

فراموشت میکند.........

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
pouran

حماقت که شاخ و دم ندارد حماقت یعنی من که می روم تا دلتنگم شوی خبری از دلتنگی تو نمی شود برمی گردم چون دلتنگت می شوم.....