دریا و ساحل و تنهایی و من ...

من نمی دانم و همین درد مرا سخت می آزارد
که چرا انسان این دانا این پیغمبر
در تکاپوهایش چیزی از معجزه آن سوتر
"ره نبرده ست به اعجاز محبت چه دلیلی دارد ؟ "
چه دلیلی دارد که هنوز
مهربانی را نشناخته است ؟
و نمی داند در یک لبخند
چه شگفتی هایی پنهان است
من برآنم که درین دنیا
"خوب بودن به خدا سهلترین کارست"
ونمی دانم که چرا انسان تا این حد با خوبی بیگانه است
و همین درد مرا سخت می آزارد

/ 6 نظر / 18 بازدید
سعید

سلام ديروز كمي دلتنگي برده بودم بازار تا بفروشم مي گفتند اين چيزها ديگر خريداري ندارد...!! همه چيز ارزان شده است...!! دل ربودن ارزان...دل شكستن ارزان... دروغ از همه ارزانتر...!! مي داني قيمت عشق چقدر كم شده است؟؟! و چه تخفيف بزرگي خورده قيمت هر انسان...!!! برگشتم در اتاق كوچكم روبه پنجره نشسته بودم و به اين فكر مي كردم كه با دلتنگي هايم چه كنم...؟ ناگهان صدايم كرد . . . سعیده بود عروسكم را مي گويم

علی

واقعاً خوب بودن سهل ترین کاره...؟

عاشقانه های حوا

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند !!!

محمد

[چشمک]دلا خو کن بتنهایی که آن هم عالمی دارد درست میشه ایشالا

وحید

خیلی وقته نبودم..........عجب آهنگی گذاشتی!!!!!عجب متون غم انگیز باحالی.........تبریز خوش اومدی....میگفتی جلوت قربونی ترتیب میدادم.......به شهر زیبا وخوشگل ما خوش اومدی.............