اصل جدید..

همه ی ما می دونیم از یک کودک درون برخورداریم که خیلی توصیه می شود حتما آن را فعال نگه داریم .. ولی تازگی ها به یک رابطه ی جدید و یک اصل نو رسیده ام که :

به شکل خیلی خاص و منحصر به فردی از یک خر درون نیز برخورداریم!!

و در رنج .. خدا نکند که آن را فعال نگه داریم

دیگه عواقبش پای اون کسی که به این توصیه عمل نکنه...

بسی رنج بردیم از این اصل جدید.. و کسی هم متوجه این نقصان نشد یا شدند و خود را به خریت زدند..

شاید کسی پیدا شه این اصل را برچیند..

آخه من عاشق فکرای محالم ..

/ 3 نظر / 17 بازدید

اونوقت چطور شد به این کشف رسیدی؟

رها

سلام ستاره جونم خوبی خیلی وقته نبودی. زمان چی آورد؟راستشو بگو..عاشق شدی؟[نیشخند][زبان]

رها

دارم روش کار می کنم...یکم دیگه صبر کن[نیشخند] حالا عاشق شدی یا نه؟خبریه؟