رویای من

جغـرافـیـای کوچـکِ من بـازوان توسـت، ای کـاش تنگ تـر شود این سرزمین ِمن

شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته ازدستی،نمی دانم چه نوشیدمکه سیرم کرده ازهستی،خودم مستُ،غزل مستُ،تمام واژه ها مستند،قلم شوریده ای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
بهمن 93
4 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
22 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
14 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
8 پست